Σπύρος Βουλασίκης 18η Μέρα Καλαμάτα Μάνη

Ο Σπύρος ξεκίνησε την 18η μέρα του από την Καλαμάτα και ανέβηκε τον Ταύγετο. Μετά συνέχισε νότια για να μπει στην Μάνη.

Πέρασε απο Καρδαμύλη, για να καταλήξει το βράδυ, στο Λιμένη της Μάνης

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Βελτιώνοντας την ποδηλατική ροπή

Συνήθως μιλάμε πιο συχνά για δύναμη παρά για ροπή, αλλά και τα δύο είναι σημαντικά στην απ…