Σπύρος Βουλασίκης 27η Μέρα Ρέθυμνο Ηράκλειο

Μετά το Ρέθυμνο, ο Σπύρος συνέχισε ανατολικά. Πέρασε απο την όμορφη παραλία Μπαλί προτού φτάσει στο Ηράκλειο.

Εκεί έφτασε πρώτα στο λιμάνι (γιατί ένας τσιπουρομεζές ήταν απαραίτητος) και μετά περιηγήθηκε μέσα στην πόλη.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Βελτιώνοντας την ποδηλατική ροπή

Συνήθως μιλάμε πιο συχνά για δύναμη παρά για ροπή, αλλά και τα δύο είναι σημαντικά στην απ…