Διευκρινήσεις από την UCI σχετικά με τις διαδικασίες αντιντόπινγκ

Την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου, η UCI εξέδωσε στην επίσημη ιστοσελίδα της ένα κείμενο σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθεί, στην περίπτωση που υπάρξει κρούσμα ντόπινγκ ή Ανεπιθύμητου Αναλυτικού Ευρήματος – όπως στην περίπτωση του Chris Froome πρόσφατα.

Παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο:

Για λόγους διαφάνειας και αποφυγής παρερμηνειών, η Union Cycliste Internationale (UCI) επιθυμεί να επαναδιατυπώσει ορισμένες βασικές αρχές που ισχύουν για τις διαδικασίες αντιντόπινγκ.

Μια λεπτομερέστερη επισκόπηση του προγράμματος UCI Anti-Doping είναι διαθέσιμη στο τμήμα Clean Sport της ιστοσελίδας UCI.


Ποιοι είναι οι ισχύοντες κανόνες;


Το αντιντόπινγκ στην ποδηλασία διέπεται από τους Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ της UCI και τον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών που έχει θεσπίσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός για το Αντιντόπινγκ (WADA).

Οι Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ της UCI αντικατοπτρίζουν τον Παγκόσμιο Κώδικα κατά της ντόπινγκ (κώδικας WADA). Ως υπογράφων του κώδικα WADA, η UCI υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον κώδικα WADA χωρίς ουσιαστικές αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των αδικημάτων κατά του ντόπινγκ, την προσωρινή αναστολή, τις κυρώσεις και την επικοινωνία.


Τι είναι η Ανεπιθύμητη Αναλυτική Εύρεση;

 Μια Ανεπιθύμητη Αναλυτική Ανεύρεση είναι όταν η ανάλυση του δείγματος ενός αναβάτη αποκαλύπτει την ύπαρξη απαγορευμένης ουσίας ή τη χρήση απαγορευμένης μεθόδου. Μια ανεπιθύμητη αναλυτική εύρεση δεν είναι απαραιτήτως μια παραβίαση του κανόνα κατά του ντόπινγκ.


Τι είναι η παραβίαση του κανόνα κατά του ντόπινγκ;


Ο Κώδικας της WADA και οι Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ της UCI προβλέπουν αρκετές παραβιάσεις των Κανόνων Αντί-Ντόπινγκ.

Σε περίπτωση Ανεπιθύμητης Αναλυτικής Ευρέσεως, η σχετική Παραβίαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ είναι η “παρουσία απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου”.

Άλλες παραβιάσεις των κανόνων κατά του ντόπινγκ είναι:

  • χρήση, κατοχή, εμπορία ή χορήγηση απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου
  • υπεκφυγή και / ή την παραβίαση του ελέγχου του ντόπινγκ
  • τις αποτυχίες να βρεθεί ένας αθλητής ή τη συναναστροφή με έναν απαγορευμένο γιατρό.

Ποια είναι τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας και ποιος συμμετέχει;

  1. Το Ίδρυμα για την καταπολέμηση του αντι- ντόπινγκ (CADF) είναι το ανεξάρτητο όργανο που έχει ανατεθεί από τη UCI για τον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής κατά του ντόπινγκ στην ποδηλασία, ιδίως της στρατηγικής δοκιμών. Όταν το CADF λάβει γνώση μιας Ανεπιθύμητης Αναλυτικής Εύρεσης(ΑΑΕ), ενημερώνει τις Νομικές Υπηρεσίες Αντιντόπινγκ της UCI (LADS).
  2. Το LADS είναι μια εξειδικευμένη μονάδα ανεξάρτητη από την UCΙ.. Το LADS διεξάγει μια συνοπτική ανάλυση της τεκμηρίωσης που συνοδεύει το ΑΑΕ και ειδοποιεί τον αναβάτη, την Εθνική Ομοσπονδία, τον Εθνικό Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ της χώρας του καθώς και την WADA. Ταυτόχρονα, η UCIμ ενημερώνεται για την ύπαρξη της υπόθεσης, αλλά δεν θα συμμετάσχει στις διαδικασίες, οι οποίες θα διεκπεραιωθούν από το LADS και / ή τον εξωτερικό νομικό σύμβουλο της UCI.
  3. Μετά την ειδοποίηση, ο αναβάτης μπορεί να ζητήσει να αναλυθεί το Β δείγμα του. Αν η ανάλυση δείγματος Β επιβεβαιώσει το αποτέλεσμα του δείγματος Α ή εάν ο αναβάτης δεν ζητήσει το άνοιγμα του δείγματος Β, το LADS δίνει στον αναβάτη την ευκαιρία να δώσει μια εξήγηση για την ΑΑΕ. Στη συνέχεια, το LADS θα ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία και θα προσφέρει στον αναβάτη “Αποδοχή των συνεπειών” λαμβάνοντας υπόψη τις εξηγήσεις του αναβάτη, αν υπάρχουν. Εάν ο αναβάτης αρνείται την αποδοχή των συνεπειών, το θέμα παραπέμπεται στο δικαστήριο της UCI για την καταπολέμηση του ντόπινγκ.
  4. Το Δικαστήριο της UCI για την καταπολέμηση του ντόπινγκ είναι ένα ανεξάρτητο δικαστήριο που συστάθηκε από την UCI τον Ιανουάριο του 2015 για να εκδικάσει τις διεθνείς υποθέσεις με επαγγελματικό και συνεπή τρόπο (σύμφωνα με τους προηγούμενους κανόνες, οι υποθέσεις μεταβιβάστηκαν στην αρμόδια εθνική ομοσπονδία πειθαρχικών μέτρων). Το Δικαστήριο της UCI θα αποφασίσει εάν ο αναβάτης έχει διαπράξει παραβίαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ και ποια θα είναι η ισχύουσα κύρωση. Στις αποφάσεις του Δικαστηρίου μπορούν να ασκηθούν προσφυγές ενώπιον του διαιτητικού αθλητικού δικαστηρίου (CAS) όχι μόνο από τον αναβάτη και την UCI, αλλά και από τον Εθνικό Οργανισμό Αντί-Ντόπινγκ του αναβάτη καθώς και από την WADA.

Τι είναι προσωρινή αναστολή;


Η προσωρινή αναστολή σημαίνει ότι ένας αναβάτης αναστέλλεται ακόμη και πριν από την έκδοση οριστικής απόφασης (είτε με την αποδοχή των συνεπειών είτε με απόφαση της UCI). Σύμφωνα με τον Κώδικα της WADA, οι Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ UCI παρέχουν ένα διπλό καθεστώς για την επιβολή προσωρινής αναστολής, η οποία εξαρτάται κυρίως από τη φύση της ουσίας που βρίσκεται στο δείγμα του αναβάτη:

Η προσωρινή αναστολή είναι υποχρεωτική και επιβάλλεται αυτομάτως όταν η ΑΑΕ είναι για μια αποκαλούμενη “μη καθορισμένη ουσία” (δηλ. Μια απαγορευμένη ουσία που δεν αναφέρεται ως “Καθορισμένη Ουσία” από την WADA).

Εάν η ΑΑΕ αφορά μια συγκεκριμένη ουσία (δηλαδή μια ουσία που η WADA θεωρεί πιθανότερο να έχει καταναλωθεί για άλλο σκοπό εκτός από την ενίσχυση της απόδοσης), ο αναβάτης δεν υπόκειται σε υποχρεωτική προσωρινή αναστολή. Ο αναβάτης μπορεί ωστόσο να αποφασίσει να αναστείλει εθελοντικά τον εαυτό του.

Και στις δύο περιπτώσεις, η περίοδος προσωρινής αναστολής που θα επιδοθεί θα αφαιρεθεί από την αναστολή που θα επιβληθεί τελικά.


Πώς καθορίζεται η κύρωση;


Σύμφωνα με τους Κανόνες Αντί-Ντόπινγκ UCI και σύμφωνα με τον Κώδικα της WADA, το ύψος της κυρώσεως για την παραβίαση του Κανόνα Αντί-Ντόπινγκ κυμαίνεται από επίπληξη έως τετραετή απαγόρευση.

[Η κύρωση είναι]ανάλογα με τη φύση της ουσίας για την οποία ο αναβάτης βρέθηκε θετικός και τις συγκεκριμένες περιστάσεις της υπόθεσης. Ιδίως το επίπεδο υπαιτιότητας ή αμέλειας του αναβάτη και η βούληση να παρέχει ουσιαστική βοήθεια για την ανακάλυψη άλλων παραβιάσεων των κανόνων κατά του ντόπινγκ.


Ποιοι είναι οι κανόνες επικοινωνίας και η πολιτική της UCI σχετικά με την καταπολέμηση του ντόπινγκ;


Όταν αναστέλλεται προσωρινά ένας αναβάτης, η UCI ενημερώνει τον πίνακα των “Κάτοχων άδειας προσωρινής αναστολής” που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της. Όταν κρίνει δικαιολογημένο υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δημοσιεύει επίσης δελτίο τύπου που αναγγέλλει την προσωρινή αναστολή του αναβάτη. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπως απαιτείται από την WADA, η UCI να εκδίδει δελτίο τύπου μόλις το Δικαστήριο της
UCI  έχει λάβει την απόφασή του.

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προσωρινή αναστολή, η UCI εκδίδει δελτίο τύπου μόνο εάν το  Δικαστήριο  διαπιστώσει ότι ο αναβάτης  έχει διαπράξει παραβίαση του κανόνα κατά του ντόπινγκ.

Εάν το Δικαστήριο αθωώσει τον αναβάτη, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα να ζητήσει να μην δημοσιοποιηθεί η απόφαση. Εάν η ύπαρξη της ΑΑΕ δημοσιοποιηθεί από άλλο μέρος ενώπιον του Δικαστηρίου, η UCI εκδίδει μια σύντομη δήλωση που επιβεβαιώνει την ύπαρξη της ΑΑΕ, την ουσία που βρέθηκε και διευκρινίζει ότι ο αναβάτης δεν αναστέλλεται προσωρινά.

Οι αποφάσεις του Δικαστηρίου και η απόφαση το  CAS που διατυπώθηκαν κατόπιν προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών διατίθενται εξ ολοκλήρου στον ιστότοπο της UCI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Epic Rides #2 – Οι αλλαγές

Πέρασαν 5 χρόνια από την πρώτη μας εκδήλωση. Επομένως, για το Epic Rides #2, κάποιες αλλαγ…