Στο προηγούμενο άρθρο μας, είδαμε τι είναι το γαλακτικό οξύ, που μας χρησιμεύει και τι σημασία έχει το γνωστό «κάψιμο» στους μύες μας, κατά την διάρκεια των προπονήσεων.

Εδώ θα εμβαθύνουμε, εξετάζοντας την επίδραση του γαλακτικού οξέος στις επιδόσεις μας και θα μιλήσουμε για το κατώφλι γαλακτικού οξέος.

Γαλακτικό και επιδόσεις

Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όσο καλύτερο είναι το επίπεδο φυσικής κατάστασης ενός αθλητή, τόσο λιγότερη είναι η συσσώρευση γαλακτικού οξέος στο αίμα.

Στον πίνακα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε τα επίπεδα γαλακτικού του αίματος διαφορετικών κατηγοριών ποδηλασίας, σε διαφορετικές εντάσεις άσκησης (watt / kg).

Μπορούμε να διαπιστώσουμε σαφώς ότι όσο υψηλότερο είναι το ανταγωνιστικό επίπεδο ενός αθλητή, τόσο χαμηλότερο είναι το γαλακτικό του αίματος και τόσο υψηλότερη είναι η ισχύς και η απόδοση.

Αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα γαλακτικού οξέος που παρατηρούνται στους κορυφαίους αθλητές, οφείλονται σε αυξημένη ικανότητα καθαρισμού του γαλακτικού οξέος.

Το γαλακτικό μπορεί να εξαχθεί στο αίμα για καθαρισμό και για ενέργεια, σε σχεδόν κάθε όργανο του σώματος. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία απαιτεί αρκετό χρόνο (λεπτά), ενώ το γαλακτικό παράγεται συνεχώς κατά τη διάρκεια της άσκησης.

Οι καλά εκπαιδευμένοι αθλητές είναι πολύ αποτελεσματικοί στο να εξάγουν λιγότερο γαλακτικό στο αίμα, καθώς το καθαρίζουν σε υψηλότερες ποσότητες ακριβώς στον μυ που παράγει το γαλακτικό, διαδικασία που διαρκεί δευτερόλεπτα.

Καλύτερη ανακύκλωση γαλακτικού

Γιατί τελικά δεν κουράζονται εύκολα οι ελιτ αθλητές;

Γιατί μπορούν να αφαιρούν ταχύτερα τα ιόντα υδρογόνου (H +) απο τους συγκεκριμένους μύες, καθώς και να ανακυκλώνουν ταχύτερα το γαλακτικό οξύ.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, μπορούν και έχουν περισσότερη ενέργεια  (ATP) εντός των συγκεκριμένων μυών.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης, το γαλακτικό προϊόν παράγεται κυρίως σε μυϊκές ίνες γρήγορης συστολής, οι οποίες χρησιμοποιούν πολλή γλυκόζη για ενεργειακούς σκοπούς και καθαρίζονται κυρίως από αργές μυϊκές ίνες αργής συστολής. Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει διαφορετικούς μεταφορείς και ένζυμα ειδικά για γαλακτικά.

Η προπόνηση βάσης (Ζώνη 2) έχει ως στόχο τη βελτίωση της ικανότητας κάθαρσης γαλακτικού οξέος, με την αύξηση του αριθμού των μιτοχονδρίων, κυρίως στις μυϊκές ίνες αργής συστολής.

Είναι σημαντική η ανάλυση του γαλακτικού οξέος;

Όπως φαίνεται στο γαλακτικό πίνακα 1, το γαλακτικό οξύ είναι πιθανότατα η παράμετρος που διακρίνει τις περισσότερες μεταβολές, μεταξύ διαφορετικών επιπέδων αθλητικής απόδοσης.

Η ανάλυση γαλακτικού γάλακτος μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες σχετικά:

  • Με τον μεταβολισμό των μυών κατά τη διάρκεια της άσκησης
  • Με την πυκνότητα των μιτοχονδρίων, την οξειδωτική κατάσταση και τη χρήση του υποστρώματος ή τα πρότυπα πρόσληψης μυϊκών ινών.
  • Καλύτερη εκτίμηση του μυϊκού μεταβολικού στρες και των επιδόσεων, ειδικά σε αθλητές αντοχής
  • Καλύτερη πρόβλεψη της απόδοσης σε αγωνίσματα αντοχής, καθώς και μια εξαιρετική παράμετρο για να δημιουργήσουμε ατομικές ζώνες προπόνησης για κάθε αθλητή
  • Τη δημιουργία του πολύ σημαντικού προπονητικού όρου που ονομάζεται «κατώφλι γαλακτικού οξέως». Ο μόνος τρόπος για να μετρήσουμε άμεσα, είναι η ανάλυση γαλακτικού οξέος.

Τι είναι το Κατώφλι Γαλακτικού Οξέως

Το Κατώφλι Γαλακτικού Οξέως (ΚΓΟ) είναι ίσως ο πιο χρησιμοποιημένος προπονητικός όρος από προπονητές και αθλητές παγκοσμίως.

Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη αμφιβολία ως προς το ΚΓΟ πραγματικά σημαίνει, καθώς και για την ένταση της άσκησης που το προκαλεί.

Το ΚΓΟ είναι κοινώς γνωστό ως η ένταση της άσκησης (ή η συγκέντρωση γαλακτικού αίματος σε αυτή), όπου μπορούμε να διατηρήσουμε μόνο μια προσπάθεια υψηλής έντασης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ωστόσο, εδώ βρίσκεται η διαμάχη: Ποια είναι αυτή η χρονική περίοδος; Ποια είναι η συγκέντρωση του γαλακτικού στο αίμα; Πόσο καιρό θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε αυτή τη δεδομένη ένταση άσκησης, πριν σπάσουμε;

Ιστορική αναδρομή

Η πρώτη περιγραφή ενός ορίου γαλακτικού αίματος χρονολογείται από το 1930 και ονομάστηκε από τον W Harding Owles, το “Owles Point”.

Το 1964 οι Waserman και Mcilroy πρότειναν τον όρο «αναερόβιο κατώφλι» με βάση την πεποίθηση ότι η συσσώρευση γαλακτικού οφειλόταν στην έλλειψη διαθεσιμότητας μυϊκού οξυγόνου και επομένως ο αναερόβιος μεταβολισμός των μυών ήταν απαραίτητος για τη συνέχιση της συστολής των μυών.

Ο Mader και οι συνεργάτες του το 1976 κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το «αναερόβιο κατώφλι» επετεύχθη στη συγκέντρωση γαλακτικού του αίματος 4 mmol / L (milimol ανά λίτρο).

Το παραπάνω όριο, ονομάστηκε το 1981 από τους Sjödin και Jacobs  «Έναρξη της συσσώρευσης γαλακτικού αίματος» (OBLA) με συγκέντρωση γαλακτικού αίματος 4 mmol / L επίσης.

Το 1983, ο Coyle και οι συνεργάτες του πρότειναν τον όρο «Κατώφλι Γαλακτικού Οξέως» που ήταν μια μη γραμμική αύξηση στο γαλακτικό του αίματος τουλάχιστον 1 mmol / L.

Όλα τα παραπάνω φαίνονται –και είναι- μπερδεμένα. Υπάρχουν πολλές θεωρίες και υποθέσεις μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και δεν υπάρχει μια κοινή συναίνεση για το τι είναι το ΚΓΟ.

Με απλά λόγια…

Συμπερασματικά, για να καταλάβουμε τι σημαίνει το ΚΓΟ: Καθώς οι μύες αποκτούν περισσότερο μεταβολικό στρες (δουλεύουν περισσότερο), υπάρχει μεγαλύτερη συσσώρευση γαλακτικού οξέος και Η + (ιόντων υδρογόνου).

Τα μιτοχόνδρια σε αυτούς τους μυς, δουλεύουν περισσότερο για να καθαρίσουν το γαλακτικό έγκαιρα. Σε κάποια χρονική στιγμή, ενώ η ένταση της άσκησης συνεχίζεται, τα μιτοχόνδρια των μυών γίνονται κορεσμένα και επομένως δεν μπορούν να συνεχίσουν τον καθαρισμό.

Από εκείνη τη στιγμή, αυξάνεται η συγκέντρωση των επιπέδων γαλακτικού του αίματος.

Επίλογος

Όπως καταλαβαίνουμε, το ΚΓΟ είναι ένας πολύ σημαντικός όρος στην προπονητική, με πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς.

Όμως, όπως και να το ορίσουμε, από τη στιγμή που το φτάνουμε, ενώ προπονούμαστε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: Αναγκαζόμαστε  να «αφήσουμε» τα πόδια μας.

Στο τρίτο και τελευταίο μας άρθρο, θα δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να το ορίσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε στις προπονήσεις μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Paris Roubaix 2024 – Νίκη για Mathieu van der Poel

Ο Mathieu van der Poel «δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει» την απόφαση που έλαβε πίσω από τη συ…