Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προπόνηση είναι απαραίτητη και σημαντική μεταβλητή στην αθλητική απόδοση. Αλλά πόσο συμβάλλει η προπόνηση στην απόδοση μας;

Στο τέλος της ημέρας, το ζήτημα είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό, τι φαίνεται αρχικά και αυτό γιατί υπάρχει μεγάλη διακύμανση στο ποσοστό προπόνησης που ολοκληρώνεται.

Το 1ο πείραμα

Το πείραμα αφορούσε μια ομάδα 69 δρομέων, που έκαναν προπόνηση για 6 εβδομάδες, για να πάρουν μέρος σε έναν ultramarathon (υπερμαραθώνιο) 56 Κ.

Δεν υπήρχε ελάχιστη προϋπόθεση προπόνησης για συμμετοχή στη μελέτη. Στο διάγραμμα φαίνεται, στον έναν άξονα, η σχετική τους απόδοση στον αγώνα (ταχύτητα ως ποσοστό της καλύτερης αγωνιστικής τους ταχύτητας στα 10 χλμ τον προηγούμενο χρόνο). Ο άλλος άξονας παρουσιάζει το συνολικό τους προπονητικό φορτίο για 6 εβδομάδες (AUC running TSS).

Υπήρχε μια θετική συσχέτιση, όπου οι δρομείς με καλύτερες σχετικές επιδόσεις ολοκλήρωσαν υψηλότερα προπονητικά φορτία. Ωστόσο, υπήρχαν πολλές παραλλαγές γύρω από την γραμμή.

Ας αναλύσουμε τα 2 σημεία με κύκλο και μπλε χρώμα στο σχήμα 1: Το πάνω σημείο δεδομένων αντιπροσωπεύει έναν δρομέα με σχετική αγωνιστική απόδοση αγώνα 92%, με μέσο όρο 112 χλμ/εβδομάδα προπόνηση. Το κάτω σημείο δεδομένων, αντιπροσωπεύει έναν δρομέα με σχετική αγωνιστική απόδοση αγώνα 91% και μέσο όρο 47 χλμ/εβδομάδα κατά την προπόνηση.

Αυτοί είναι 2 δρομείς, έχουν σχεδόν ίδια αγωνιστική απόδοση αλλά σχεδόν 2.5 φορές διαφορά στο ποσοστό της προπόνησης που ολοκλήρωσαν.

Το 2ο πείραμα

Αυτό το πείραμα αφορούσε 19 δρομείς για 11 εβδομάδες, που προετοιμάστηκαν για έναν μαραθώνιο. Για να συμμετάσχουν στη μελέτη, οι δρομείς έπρεπε να προπονούνται τουλάχιστον 40 χλμ/εβδομάδα και να έχουν αγωνιστικό χρόνο 55΄ή πιο γρήγορα, σε έναν αγώνα 10 Κ. Έτσι, σε σύγκριση με την προηγούμενη μελέτη που συζητήθηκε, η ομάδα ήταν πιο ομοιογενής.

Ποια η σχέση μεταξύ προπόνησης και αθλητικής απόδοσης;

Τοποθετήσαμε πάλι σε ένα διάγραμμα τη σχέση μεταξύ της σχετικής αγωνιστικής απόδοσης και του συνολικού προπονητικού φορτίου προπόνησης που ολοκληρώνεται κάθε εβδομάδα (AUC rTSS). Δυστυχώς, εδώ δεν υπήρχαν σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της σχετικής απόδοσης και του προπονητικού φορτίου για οποιαδήποτε εβδομάδα που οδήγησε στον μαραθώνιο (εικόνα 2).

Επιπλέον, ο δρομέας με την καλύτερη σχετική απόδοση, έκανε κατά μέσο όρο μόνο 4.5 ώρες/εβδομάδα. Ο δρομέας με τη χειρότερη σχετική απόδοση, έκανε κατά μέσο όρο 8 ώρες/εβδομάδα!

Σκέψεις για τις διακυμάνσεις στο προπονητικό φορτίο

Οι μεγάλες διακυμάνσεις στο προπονητικό φορτίο, μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι οι δρομείς προπονούνται σε σχέση με αυτό που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς στο παρελθόν.

Ας πάρουμε το πείραμα του μαραθωνίου, την καλύτερη αγωνιστική απόδοση (50 ώρες τρέξιμο σε 11 εβδομάδες) και τη χειρότερη αγωνιστική απόδοση (85 ώρες τρέξιμο σε 11 εβδομάδες) ως παράδειγμα.

Ο αθλητής με την καλύτερη απόδοση, έτρεχε κατά μέσο όρο 46 χλμ/εβδομάδα τους 6 μήνες πριν από το πείραμα. Ο αθλητής με τη χειρότερη απόδοση, έτρεχε κατά μέσο όρο 64 χλμ/εβδομάδα το ίδιο διάστημα. Έτσι, είναι πιθανό ότι ο καλύτερος αθλητής είχε χαμηλότερη διάρκεια τρεξίματος κατά τη διάρκεια των 11 εβδομάδων πριν από τον αγώνα, επειδή δεν είχε συνηθίσει να προπονείται όσο και οι άλλοι συμμετέχοντες.

Ένας άλλος πιθανός λόγος μπορεί να είναι το γενικότερο άγχος, όπως η εργασία και η οικογένεια. Το άγχος επηρεάζει την προπόνηση και την απόδοση, επομένως οι δρομείς με απαιτητικές δουλειές ή / και οικογένειες, μπορεί να μην μπορούν να προπονηθούν με τόσο μεγάλο όγκο όσο ένας αθλητής που εργάζεται λιγότερο ή δεν έχει οικογενειακές δεσμεύσεις.

Παράγοντες όπως η γενετική, η ηλικία, η διατροφή και η ψυχολογική κατάσταση θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.

Η αθλητική απόδοση είναι πολύπλοκη παράμετρος

Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες εκτός από το προπονητικό φορτίο, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις επιπτώσεις στην απόδοση: Το άγχος, η διάρκεια και η ποιότητα ύπνου, οι καιρικές συνθήκες την ημέρα του αγώνα, η  διατροφή κατά τη διάρκεια του αγώνα και το τέμπο που ακολουθεί ο αθλητής.

Εάν ένας αθλητής έχει κακές επιδόσεις σε προπονήσεις ή σε έναν αγώνα, η επανεξέταση της προπόνησης θα πρέπει να είναι μόνο ένα στοιχείο για την αξιολόγηση πιθανών λόγων για τη μείωση της απόδοσης.

Είναι εξίσου σημαντικό να ληφθεί υπόψη, εάν έχουν υπάρξει αλλαγές στις ώρες εργασίας, στις οικογενειακές δεσμεύσεις, στα πρότυπα ύπνου, στη διατροφή κ.λπ. Μόνο τότε μπορείτε να αξιολογήσουμε τι πρέπει να αλλάξουμε για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Χορτοφαγική διατροφή – Τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά

Η χορτοφαγική διατροφή έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ το…