Για το 2020 δημιουργήθηκαν 89 brevets ανά την ελληνική επικράτεια, ακόμα ένα σύνολο ρεκόρ!

Αναλυτικά:

  • 65 brevet 200 χλμ
  • 7 brevet 300 χλμ
  • 6 brevet 400 χλμ
  • 5 brevet 600 χλμ
  • 1 brevet 1000 χλμ
  • 4 brevet SR (600 χλμ)
  • 1 Fleche 24 ωρών

Περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη σελίδα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Αντιμετωπίζοντας μεγάλες αναβάσεις – Τα βασικά

Τα απαιτητικά μεγάλα brevet που γίνονται στη χώρα μας συχνά περιέχουν μεγάλες, δύσκολες αν…