Ο φετινός Γύρος Γαλλίας θα εκκινήσει πιο νωρίς, στις 27 Ιουνίου από την πόλη της Νίκαιας, με 2 εταπ.

Απολαύστε το βίντεο με τα 21 εταπ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Check Also

Ποδήλατο πόλης – Τι θα πρέπει να προσέξουμε;

Ένα ποδήλατο με σκοπό την απλή μεταφορά μας από το Α στο Β, χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό σ…